Logotype NI Network Innovation
» Om företaget
Sverige

SVERIGE

Finland
NI Solutions Tjänster

Tjänster

Nulägesanalys

Risken är stor att bli hemmablind och det speciellt i en bransch som är under kraftig förändring. Hur blir man

effektivare och hur kan man förbereda sig för morgondagens behov? Våra konsulter kartlägger ert nuvarande

arbetssätt, era befintliga system och tittar på vilka utmaningar ni står inför. Vi lämnar därefter förslag på nya

arbetsätt och en kravspecifikation på eventuella nya lösningar.

 

 

Projektledning

Våra konsulter har stor erfarenhet av att planera och projektleda förändringsarbete inom mediaproduktion.

 

 

Installation/Kundanpassning

Våra konsulter finns tillgängliga för såväl installation som programmering och anpassning av era system.
Ofta handlar implementering av nya lösningar om att hitta en optimal integration med befintliga system. 

Konsultavtal

Våra konsulter finns tillgängliga för löpande konsultarbete. Vi säkrar er produktion, håller era system
uppdaterade, förbättrar era arbetsflöden och minimerar risken för driftstopp. Våra timbankar

(20, 50 resp 100 h) garanterar dessutom en inställelsetid på max 8 h vid akuta driftstörningar.


 

Utbildning

Vi utför handhavandeutbildningar på plats hos kund i samband med installation. Vi håller dessutom
mer generella utbildningar kring våra fokusområden. Kontakta oss för mer information.

Kontakt
08-555 762 80
NI Solutions | Augustendalsvägen 20 | 131 52 Nacka Strand